Databaser

VAD ÄR DET?

Vi erbjuder tjänster och lösningar inom databashantering som hjälper företag att bygga och underhålla stabila och pålitliga databaser som driver deras affärer. Våra kunder får hjälp med proaktiv övervakning, uppgraderingar, prestationsoptimering, katastrofåterställning och ökad säkerhet inom olika typer av databaser och teknologier.

 • Arkitektur, design och utveckling av databaser för en optimerad och mer pålitlig databasmiljö
 • Databasmigrering och integration av databasstyrningssystem med fokus på säkerhet och stabilitet
 • Prestandaoptimering och diagnosticering av databashanteringssystem med avancerade självinställningar, prestandainställningar samt rapporteringar av flaskhalsar
 • Installation av databaser och konfiguration av databashanteringssystem med anpassad initiering, mjukvaruinstallation och underhållssupport
 • Molntjänster för databaser med full migrering till molnet eller samexistens med befintlig miljö med avsevärt lägre kostnader i investeringar och drift
 • Modernisering av databaser med uppgradering av mjukvara och arkitekturoptimering samt möjligheten att utnyttja nyare teknologier för att minska licensavtryck

VÅRa TEKNologier

 • MySQL
 • Microsoft SQL Server
 • SQLite
 • MongoDB
 • Cassandra
 • Couchbase
 • MariaDB
 • PostgreSQL
 • DB2
 • Oracle DB
 • Firebird SQL
 • SAP HANA

VÅRA LÖSNINGAR

Case Studies

Migration of Microsoft Access Database

Otivr migrated the old database for a Swedish marketing client...

Data Analytic Platform

The client was looking to develop a solution to automate…

Analytics and Visualization for Grocery Retailer

Client wanted to build digital platform using Microsoft SharePoint technology…

Vad säger våra kunder?

Dessa företag använder redan Otivr

Varumärken vi samarbetar med

Partner CERTIFIERINGAR