Projekt

Vad är det?

Med Otivrs beprövade projektmodell utgår vi från dina krav och hjälper dig att definiera och tydligt specificera ditt projekt med uppsatta delmål och slutmål samt tidsplan och budget. Det här är ett lågriskalternativ där vi hjälper dig att förvandla din idé till en fungerande produkt genom att Otivr övertar hela projektansvaret. Vi tillämpar en flexibel utvecklingsmetodik för att säkerställa en smidig och flexibel leverans av projektet med nordiska konsulter och support.

Behövs när:

 • 1Det finns en tydlig avgränsning och väldefinierat behov för projektet och du har en fast budget
 • 2Ditt behov är kortsiktigt och du inte vill upprätta ett permanent utvecklingsteam
 • 3Du vill att Otivr tar det operativa ansvaret att planera och genomföra projektet inom en bestämd tidsram och budget

Du får:

 • Råd om kravspecifikation och genomförande

 • Nordisk projektledare och support

 • Snabb leveransstart

 • Minskad operativ risk

 • Fast budget och tidsplan

 • Kostnadsbesparingar på upp till 50-70 %

Kund Case

Magento E-commerce Web shop

​Otivr designed and built a brand-new Swedish e-commerce webshop…

Car Dealership Marketplace

​Otivr provided an end-to-end solution for Swedish client looking…

Financial App with React Native

Otivr supported with React Native development for a financial mob…

OTIVRS PROJEKTMODELL

 • Kravanalys

  Vi sätter oss in i dina krav och tillsammans med dig går vi igenom projektets omfattning, tidsplan och dina förväntningar.

 • Förberedelser

  Otivr fastställer uppdragets slutgiltiga omfattning och lämnar en slutgiltig offert för projektet. Därefter upprättar vi avtal, säkrar betalning för första milstenen och förbereder projektstart med upprättande av projektplan samt rapportering.

 • Leverans av milstenar

  Vi levererar varje tydligt definierat delmål och när det har slutförts och godkänts av kunden fortsätter vi med nästa delmål tills projektet är genomfört. Inga utbetalningar från depositionen genomförs till underleverantören innan kunden har erhållit överenskomna leveranser och delmålen har godkänts.

 • Offert

  Otivr lämnar en offert innehållande projektens omfattning och leveranser, antaganden, tidsplan och kostnadsförslag.

 • Projektstart

  Projektet inleds med att Otivr och kunden har ett startmöte. Inför mötet förbereds sprintar, rapportering samt uppföljning.

 • Projektavslut

  När alla delmål har levererats och godkänts avslutas projektet med ett utvärderingsmöte mellan Otivr och kunden. Vi hjälper även till att planera kommande utvecklingsarbete och skapa en genomförandeplan för kommande behov och projekt.

Vad säger våra kunder?

Dessa företag använder redan Otivr

Varumärken vi samarbetar med

Partner CERTIFIERINGAR