Vanliga frågor

Varför bör jag anlita Otivr istället för frilansare?

-

Det finns många fördelar med att samarbeta med Otivr istället för att anlita enskilda frilansare. En nyckelfaktor för framgångsrik outsourcing tror vi är att ha en professionell samarbetspartner. Våra IT-partners är alla förhandsgranskade yrkesproffs med expertis inom sina arbetsområden och de följer etablerade branschregler och standarder. Det gör att du snabbt kan skala upp ditt IT-team och få hög flexibilitet. Otivr är en pålitlig IT-partner som stödjer dig med hållbara lösningar anpassade efter dina affärsbehov.

Hittade du svaret du sökte?

Många företag står inför utmaningen att hitta pålitliga mjukvaruutvecklare, designer och annan specialistkompetens för sina utvecklingsprojekt. Otivr har skapat en unik arbetsmodell som stöds av ett nätverk av högkvalitativa IT-partners för att lösa de största utmaningarna för företag i Norden.

Otivr erbjuder ett brett utbud av tjänster via team där svensk personal hanterar projektledning och support för att säkerställa global leverans med högt ställda kvalitetskrav. En rigorös screeningprocess tillämpas för att kvalificera våra verifierade IT-partners och vi använder en digital marknadsplats för att erbjuda snabb time-to-market och konkurrenskraftiga priser för såväl enskilda IT-projekt som dedikerade IT-team.

Hittade du svaret du sökte?

Inom vilka tidszoner arbetar era utvecklare?

-

Indien ligger 3,5–4,5 timmar före Sverige. Men alla våra utvecklare arbetar enligt svensk tid, eller andra tidszoner, beroende på kundens önskemål.

Hittade du svaret du sökte?

Otivr har en förhandsgranskad leverantörsbas och en digital marknadsplats som gör det möjligt för oss att vara igång med ditt projekt inom 2–3 veckor från att vi har fått din kravspecifikation. 

Hittade du svaret du sökte?

Nej, alla våra utvecklare skriver och talar flytande engelska och Otivr har nordiska konsulter, projektledare och support som hjälper dig på svenska, danska och engelska. Otivr screenar alla utvecklare och deras språkkunskaper är ett av grundkriterierna.

Hittade du svaret du sökte?

Otivr har byggt ett solitt nätverk av IT-partners vilket gör att vi kan erbjuda en stor pool av lättillgängliga utvecklare med ett brett utbud av kompetenser som är eftertraktade i Norden. Några av de tjänster som Otivrs utvecklare erbjuder är webbutveckling, systemutveckling och mobilapputveckling samt e-handel och databaser.

Hittade du svaret du sökte?

När du väljer att arbeta med utvecklare via Otivr erbjuds du alltid en försöksperiod på 1 månad så att du kan utvärdera utvecklaren. Avtalet kan sägas upp när som helst under testmånaden om du inte är nöjd. Otivr kommer i så fall att erbjuda dig en annan expert som passar dina behov bättre.

Hittade du svaret du sökte?

Hur lång tid tar det att komma igång med ett projekt via Otivr?

-

Noggrant planerade processer stöds av Otivrs plattform för inköp och leverans vilket gör att kick-off för ett IT-projekt kan ske inom 2–3 veckor från att vi har tagit emot kravspecifikationen.

Hittade du svaret du sökte?

De lagliga rättigheterna till arbetet regleras i avtalet mellan kunden och Otivr. All immaterialrätt tillhör alltid kunden, om inte annat anges i avtalet. Immaterialrätten omfattas av Otivrs standardavtal.

Hittade du svaret du sökte?

Otivr tar ett helhetsansvar för alla våra kunders IT-projekt. Får vi en detaljerad presentation av projektets omfattning med en tidsplan samt delmål krävs en minimal arbetsinsats från kundens sida. Otivr hjälper till med att definiera projektet om det behövs samt levererar enligt delmål och förväntad kvalitet. Vi tar även hand om betalningar, fakturering, rapportering och uppföljningar så att kunden endast behöver ägna tid åt att ta emot och godkänna leveranserna.

Hittade du svaret du sökte?

Kunden förväntas huvudsakligen att presentera en projektomfattning för att vi ska kunna komma igång. Oerfarna kunder får hjälp av Otivrs projektledare att ta fram en specifikation av sitt projekt. Otivr tar helhetsansvar för alla våra IT-projekt och vi tillhandahåller alltid erfarna nordiska konsulter och kvalificerade projektledare för att säkerställa snabba och smidiga leveranser.

Hittade du svaret du sökte?

Varför kallar Otivr sina leverantörer för IT-partners?

-

Vi kallar våra leverantörer våra IT-partners eftersom vi har ett nära samarbete där Otivr investerar mycket tid för att lära känna dem och skapa ett lönsamt och långsiktigt partnerskap. Vi är angelägna om att fylla på vårt nätverk med rätt IT-partners så att vi kan fortsätta bygga ett ekosystem i toppklass för global IT-outsourcing. Det borgar för ett produktivt samarbete mellan våra kunder och våra IT-partners.

Hittade du svaret du sökte?

Otivr erbjuder högkvalitativa projekt från respekterade nordiska företagskunder med goda möjligheter till långsiktiga affärsrelationer. Otivr har en bred kundmix i en rad branscher och uppdragen omfattar såväl enskilda IT-projekt som löpande IT-resurser. Det innebär att alla våra IT-partners får möjlighet till nya spännande uppdrag baserat på deras preferenser.

Hittade du svaret du sökte?

Otivr ger pålitliga IT-partners möjlighet att samarbeta med framstående nordiska företag. Det skapar trovärdighet år ditt företag för potentiella kunder på såväl etablerade som nya marknader. Som Otivrs IT-partner kan vi tillsammans bygga och marknadsföra ditt varumärke och förbättra ditt företags exponering på den nordiska marknaden.

Hittade du svaret du sökte?

Vad krävs för att klara kvalificeringsprocessen?

-

Otivr samarbetar endast med professionella företag som har djupa kunskaper och en stark passion för sitt kompetensområde. De ska vara måna om att alltid leverera högkvalitativa IT-tjänster till våra kunder. Våra leverantörer måste följa Otivrs regler, bli godkända i vår screeningprocess och aktivt visa att man vill skapa långsiktiga affärsrelationer.

Hittade du svaret du sökte?

Otivr debiterar inte leverantörer för arbetet med screening och verifiering. Inte heller finns det andra kostnader för leverantören att bli kvalificerad som en av Otivrs IT-partners.

Hittade du svaret du sökte?

Vi har en kvalificeringsprocess i 4 steg för att se till att leverantören och Otivr passar bra ihop. Som ett första steg utför representanter från Otivr en screening av ditt företag. Om du blir godkänd kontaktar vi dig för en intervju där vi tar reda på mer om dig och ditt företags kapacitet. Du uppmanas också att skicka in information som verifierar ditt företags kompetens. När du har blivit godkänd som Otivr Quality Verified Supplier får du login och kan presentera din expertis och marknadsföra ditt företag på bästa möjliga sätt i vår portal.

Hittade du svaret du sökte?

Anmäl dig som leverantör så kommer du snart att kontaktas av en representant från Otivr.

Hittade du svaret du sökte?

Får leverantören stöd från Otivr?

-

Otivr har en dedikerad supportfunktion för alla våra IT-partners. När du behöver vår hjälp rekommenderar vi att du kontaktar den representant från Otivr som tilldelats ditt företag. Givetvis är du även välkommen att mejla oss på support@otivr.com eller ringa vår support på våra kontor i Sverige och Indien.

Hittade du svaret du sökte?

Otivr har skapat en specifik modul där du kan hantera och följa upp dina lämnade anbud. Det finns också en anmälningsfunktionalitet som meddelar dig när nya åtgärder vidtas.

Hittade du svaret du sökte?

När vi väl har kvalificerat dig som en av Otivrs verifierade IT-leverantörer får du tillgång till vår portal där du hittar både mer omfattande IT-projekt och enskilda uppdrag.

Hittade du svaret du sökte?

Vad är en motion graphics-expert?

-

En motion graphics-expert är specialiserad på rörelsegrafik och skapar nya idéer genom att kombinera ljud, video, fotografi och animation på innovativa sätt. En motion graphics-expert använder vanligtvis datorprogram som Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator och Apple Motion för att skapa animerade videor.

Hittade du svaret du sökte?

En UI/UX-designer fokuserar på användargränssnitt och användarupplevelse. UI-designers fokuserar vanligtvis på de visuella aspekterna av designen medan UX-designers mer är inriktade på användarupplevelsen.

Hittade du svaret du sökte?

En grafisk formgivare sätter samman det visuella konceptet för att skapa en bra användarupplevelse. Den grafiska formgivaren skapar design genom att använda en kombination av form, utrymme, färg, text och bilder och brukar använda en programvara för grafisk design som Photoshop, Illustrator, Corel etc.

Hittade du svaret du sökte?

En Android-apputvecklare är specialiserad på att utveckla program som körs på mobiloperativsystemet Android som är utvecklat av Google. Android är främst avsett för pekskärmsenheter som smartphones och surfplattor. Utvecklaren skapar vanligtvis Android-applikationer i programmeringsspråket Java med hjälp av Android SDK.

Hittade du svaret du sökte?

En iOS-apputvecklare är specialiserad på att utveckla program som körs på mobiloperativsystemet iOS som har skapats och utvecklats av Apple. Operativsystemet iOS är exklusivt utvecklat för hårdvara från Apple. De flesta applikationer i Apples App Store är framtagna med programmeringsspråken C/C++ och Objective-C/Objective-C++. IOS-apputvecklare brukar använda Xcode, en integrerad utvecklingsmiljö som innehåller en uppsättning verktyg för programvaruutveckling, för att utveckla sina iOS-applikationer.

Hittade du svaret du sökte?

Cascading Style Sheets (CSS) är en formatmall som används för att beskriva stil och effekter på en webbsida. Med CSS kan användaren ändra och förbättra nästan alla visuella aspekter på webbplatsen. CSS är en hörnstensteknik som används av de flesta webbplatser för att skapa visuellt engagerande webbapplikationer och den används även i många mobila applikationer. CSS använder taggar, klass och id för att formge elementen på webbsidan.

Hittade du svaret du sökte?

En mjukvaruutvecklare arbetar med olika aspekter av utvecklingsprocessen av mjukvaran, inklusive analys av användarbehov, design, testning och programmering. En programvaruutvecklare är också känd som applikationsutvecklare.

Hittade du svaret du sökte?

En backend-utvecklare arbetar på serversidan och fokuserar i första hand på hur backend-anslutningarna och logiken i systemet fungerar. Backend-utvecklare använder sig av programmeringsspråk som Ruby, C#/C ++, Python, PHP, Java, .NET etc. i sitt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna kan bestå av uppdateringar och systemändringar, övervakning och fixering av systemfunktionalitet samt förbättring av prestanda och säkerhet.

Hittade du svaret du sökte?

En frontend-utvecklare ansvarar för interaktionen mellan användaren och gränssnittet. Frontend-utvecklaren omvandlar design till HTML och utvecklar nödvändiga funktioner som behövs för att interagera med plattformens backend. Frontend-utvecklaren fungerar som en bro mellan designern och backend-utvecklaren.

Hittade du svaret du sökte?

Outsourcing, särskilt IT-outsourcing, innebär att man söker resurser eller underleverantörer utanför sin egen organisationsstruktur för hela eller delar av en IT-funktion. Tjänsterna kan omfatta mjukvaruutveckling, apputveckling, kvalitetssäkring, datatjänster, teknisk support etc.

Hittade du svaret du sökte?

IT står för informationsteknik, vilket definieras som den teknik som används för studier, förståelse, planering, design, konstruktion, testning, distribution, support och drift av programvara, datorer och datorrelaterade system som existerar för data, information och kunskapsbehandling.

Hittade du svaret du sökte?

Vad säger våra kunder?

Dessa företag använder redan Otivr

Varumärken vi samarbetar med

Partner CERTIFIERINGAR