Stordata

VAD ÄR DET?

Vi hjälper företag att utnyttja sin stordata för att förbättra verksamheten och kunna fatta snabbare och bättre beslut. Med hjälp av vår beprövade kompetens inom moderna teknologier hjälper vi våra kunder att utveckla och distribuera ändamålsenliga och datadrivna applikationer i alla delar av organisationen, så att alla kan dra nytta av insikterna från företagets stordata. Vi stödjer våra kunder med Data Analytics, Visualization och Business Intelligence-tjänster.

 • Planera, designa och distribuera stordataprogram till flera domäner och fokusområden
 • Stordatalösningar för olika källor, inklusive e-post, mobilenheter, applikationer, databaser och servrar
 • Business Intelligence, rapportering och visualiseringstjänster som drar nytta av olika typer av data och förvandlar den till användbar och förståelig information för bättre beslutsstöd
 • Utbyte av äldre system mot molnbaserade lösningar som stödjer skalbarhet och analyser i realtid
 • Anpassade datavetenskapsprogram med maskininlärning och förutsägbar modellering ger djupare insikter och analyser
 • Automatisering av datainsamlingsprocessen genom förbyggda ramverk som sänker risker och kostnader samt spar tid

VÅRa TEKnologier

 • Apache Hadoop
 • Tableau
 • NoSQL
 • Apache Spark
 • Apache HBase
 • Apache Cassandra
 • Couchbase
 • Redis
 • SAS
 • Matlab
 • SPSS
 • Cognos
 • Python
 • Linux
 • Scala
 • Java
 • Qlikview
 • Pentaho
 • Hortonworks
 • MapR

VÅRA LÖSNINGAR

Case Studies

Business Analytics for QS Leap

Client wanted to build framework to capture, measure and view…

AWS OpsWorks Deployment Automation

Client wanted to switch the traffic to new set of…

Learning Platform Data Analytics

Client wanted to build a data analytics platform to learn…

Vad säger våra kunder?

Dessa företag använder redan Otivr

Varumärken vi samarbetar med

Partner CERTIFIERINGAR