Otivrs Blogg

Outsourcing för startups

nov 27 2018 otivr

Outsourcing har snabbt blivit en populär, och ofta starkt rekommenderad, strategi för startup-bolag. Outsourcing innebär många fördelar för alla sorters företag, men framförallt startup-bolag har mycket att tjäna på att lägga ut sina arbetsuppgifter på externa specialister.

Sista raden
De stora besparingarna gör outsourcing till en mycket tilltalande strategi för startup-bolag. De flesta nystartade företag har inte, eller behöver inte ha, tillgång till alla resurser internt för sina projekt. Växande startup-bolag har sällan möjlighet att investera i extra utrustning eller större kontorsutrymmen. Rekrytering, utbildning, löner och förmåner är andra betydande faktorer som slukar tid, energi och pengar. Alla dessa uppgifter som normalt ingår i anställningsprocessen tas omhand av en outsourcingleverantör så att startup-bolaget istället kan fokusera på andra prioriteringar.

Mer skalbar verksamhet
Med outsourcing undviker startup-bolag att tillsvidareanställa personal som inte behövs kontinuerligt eller på längre sikt. Att anställa personal på heltid under de tidiga stadierna av verksamheten är en stor finansiell investering som det kan vara svårt att återhämta sig från senare. Outsourcing gör det möjligt för startup-bolag att arbeta med erfarna proffs on-demand, vilket ger bättre flexibilitet och lägre arbetskostnader.

Bättre fokus på kärnansvar
Startup-bolag börjar vanligen med ett litet antal anställda med mycket specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden. När företaget växer ökar också antalet arbetsuppgifter, men det betyder inte nödvändigtvis att antalet anställda växer i samma takt. Det som vanligtvis händer är att personalen tar på sig mer och mer arbete, vilket leder till en minskning av den totala arbetsprestationen. I sådana situationer är outsourcing en bra lösning eftersom en tredjepartsleverantör kan ta på sig de arbetsuppgifter som inte hör till kärnverksamheten, så att personalen kan fokusera på vad de är bäst på.

En jämnare spelplan
Outsourcing kan vara mycket framgångsrikt för nystartade företag eftersom det ger dem tillgång till samma nivå av teknik och kvalitetsexpertis som större företag. Istället för att utveckla ett internt team kan startup-bolaget hyra in professionella utvecklare som arbetar med deras IT-applikationer på projektbasis så att man lyckas hålla minst samma kvalitetsnivå som konkurrenterna.

Förbättrad effektivitet
Samarbetsformen hjälper startup-bolag att fatta beslut snabbare eftersom outsourcingleverantören redan har allt på plats, såväl människor som processer och utrustning, för att få jobbet gjort. Det skapar större effektivitet och bättre service för slutkunderna.

Slutord
De många fördelarna med outsourcing gör det till en lösning som ditt företag bör överväga. Antalet framgångshistorier bland startup-bolag som har vuxit till stora lönsamma företag fortsätter tack vare outsourcing. Lägre kostnader, större skalbarhet, bättre fokus och ökad effektivitet är bara några av de många fördelarna med outsourcing för startup-bolag. Tveka inte att ta kontakt med oss för en kostnadsfri konsultation redan idag!

Vad säger våra kunder?

Dessa företag använder redan Otivr

Varumärken vi samarbetar med

Partner CERTIFIERINGAR