Otivrs Blogg

Varför ska du använda outsourcing för din e-handel?

Nov 19 2018 otivr

Försäljningen inom e-handel fortsätter att öka. Det leder till att efterfrågan på online-resurser ökar vilket gör att även din verksamhet behöver växa. Att försöka göra allt på egen hand kan vara att ta på sig lite för mycket. Inom många affärsområden krävs det att någon ansvarig specialiserar sig.
Fortsatt nyanställning av personal kommer att kosta mycket tid och pengar.

Outsourcing är ett bra alternativ som hjälper dig och ditt företag att dra nytta av de innovativa tjänster som finns tillgängliga på marknaden
. Dessa tjänster tillhandahålls vanligtvis av högspecialiserade IT-experter som hjälper dig att ta fram e-handelstjänster av hög kvalitet.

”Bra idé, men har vi kompetensen in-house för att klara av det?”

Den där frågan om kostnad
En av de största anledningarna till att människor outsourcar tjänster är att det spar pengar. Inom IT- och affärssegmenten är kostnaden den bakomliggande orsaken till 87 % av besluten att outsourca. Ofta går det att spara pengar på outsourcing på grund av lägre arbetskraftskostnader, billigare infrastruktur eller ett gynnsamt skattesystem i det aktuella konsultlandet. Med outsourcing får du de bästa IT-specialisterna som skapar exakt de IT-tjänster ditt e-handelsföretag behöver, utan löne- eller förvaltningsskyldigheter.

Tidsplanering
Att driva företag tar mycket tid och engagemang. Att samtidigt som man följer upp dagliga uppgifter även hinna med att få företaget att växa kan vara tufft. Företag som vill expandera inom e-handel måste lyckas hitta högkvalitativa IT-utvecklare för sina projekt. För att kunna utveckla ett internt team måste företaget hitta och anställa kvalitetsutvecklare. Det stjäl värdefull tid som istället skulle kunna läggas på att fokusera på ansvarsområden och arbetsuppgifter som främjar verksamhetens tillväxt. Med outsourcing kan du uppfylla dina e-handelsbehov utan det stora engagemang och ansvar som krävs för ett internt team.

Bredare marknadsexponering
Outsourcing till ett professionellt IT-utvecklingsföretag bidrar till att öka företagets tillväxt genom e-handel som bidrar till större exponering på marknaden. Med e-handel kan du nå ut över hela världen, men att lyckas komma dit med begränsade resurser kväver en stor arbetsinsats. Låt inhyrda utvecklare göra jobbet så att du kan nå nya marknader och öka försäljningen utan att det behöver ta all din tid och dina resurser i anspråk.

Tekniska fördelar
Företag som erbjuder outsourcing inom e-handel tillhandahåller flera olika tjänster såsom webb- och appdesign, mjukvaruutveckling och andra IT-lösningar. Dessa företag är väl förtrogna med den senaste mjukvaran och tekniken som hjälper dig att uppnå företagets e-handelsmål. Det ger mindre företag tillgång till samma teknik som större företag. Samtidigt elimineras stressen att behöva uppdatera åldrande system eller köpa in utrustning som sedan aldrig används igen.

Säkerhet
Ett vanligt bekymmer som många upplever med e-handel är säkerhetsfaktorn. Webbplatser måste vara säkra för att kunder ska vilja ange personliga information och genomföra onlineköp. Globala e-handelsföretag har ofta olika betalningsmöjligheter där ett stort antal valutor och kort accepteras. Men med ett brett utbud av betalningsalternativ ökar även hoten mot säkerheten. Outsourcingföretag har expertisen för att skapa betalningssystem som ökar säkerheten för alla typer av online-transaktioner.

Slutsatsen?
Outsourcing gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet och konkurrera med de bästa globala företagen. Du spar in kostnader samtidigt som du får tillgång till service och teknik av hög kvalitet. Av den totala outsourcingmarknaden består hela 60 % av IT-utvecklare vilket visar hur stor efterfrågan är. Att driva ett e-handelsföretag blir så mycket enklare när du väljer outsourcing. Det kräver mindre resurser och spar tid som du istället kan ägna åt din kärnverksamhet.

Vad säger våra kunder?

Dessa företag använder redan Otivr

Varumärken vi samarbetar med

Partner CERTIFIERINGAR