• Otivr samarbetar endast med
  professionella företag

 • Otivr vill lösa Sveriges problem med
  brist på utvecklare

 • Otivr eyes facilitating
  $150 mn IT deals 

 • Verifying India’s IT firms

Det här är Otivr

Utvalda Javautvecklare

Varför ska man använda Java?

Java är ett objektorienterat språk och plattformen Java är vital för en lång rad applikationer och webbsidor och används i stor utsträckning idag. Java är plattformsoberoende och kod som skrivs i Java kan återanvändas över plattformar med minimal redigering eller omkompilering.

Java tillhandahåller verktyg för att skapa grafiska användargränssnitt, skriva parallella program och tillhandahåller ett omfattande klassbibliotek med färdigskrivna programmoduler. En annan anledning till att Java är populärt är tillgången till bra kompilatorer som finns kostnadsfritt och är konstruerat för att vara enkelt att använda.

Fördelar med att använda javautvecklare från Otivr

  Flexibel skalning av resurser

  Kostnadsbesparingar på mellan 50-70 %

  Transparent prissättning

  Snabb leveransstart och mindre administration

  Inga rekryterings- och retentionskostnader

 

Solution

Results

HUR FUNGERAR DET?

1. KRAVANALYS

Vi inleder samarbetet med att förstå dina behov och ger dig konsultation för att definiera dina krav

2. VI OFFERERAR

Utifrån behovsanalysen hittar vi den bästa lösningen och presenterar en offert

3. VI LEVERERAR

Vi ser till att du snabbt är igång - i de flesta fall inom 2-3 veckor från din första kontakt med oss 

OTIVR MODELLEN

NORDISKA KONSULTER & SUPPORT

Vi är experter på team som arbetar på distans och vår affärsmodell syftar till att eliminera utmaningar inom mjukvaruutveckling som kommunikation och kontextuella missförstånd. Våra team består av global expertis samt svensk personal som hanterar projektledning och support för att säkerställa leverans på nordisk kvalitetsnivå.

ENDAST UTVALDA PROFESSIONELLA LEVERANTÖRER

En viktig faktor för framgångsrik outsourcing är samarbetet med en professionell IT-partner. Otivr använder en rigorös screeningprocess för att kvalificera våra IT-leverantörer. Endast företag med verifierad expertis inom sina respektive arbetsområden blir godkända. De följer etablerade branschbestämmelser och standarder för att säkerställa bästa resultat.

SNABBA LEVERANSER & KONKURRENSKRAFTIGA PRISER

Otivr erbjuder snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser för såväl IT-projekt som dedikerade utvecklare. Vi arbetar effektivt för att hitta exakt de kompetenser och lösningar du behöver genom vårt nätverk av globala IT-experter och erbjuder ett stort utbud av tjänster inklusive utveckling av webb- och mobilapplikationer och e-handel samt ERP och molntjänster.

Varumärken vi samarbetar med

Partner CERTIFIERINGAR